llibres de text nous

Podeu consultar en els enllaços següents la relació de llibres de text i de lectura per al curs 2018-2019 així com el preu de venda al públic i el descompte acordat per l’AFA amb Abacus Cooperativa per la compra de llibres nous aplicable a les famílies sòcies: